Financování a příklady dobré praxe v dostupném bydlení

Pod záštitou náměstka hejtmana pro oblast sociální Ing. Vladimíra Dernera se v úterý 19. února 2019 uskutečnil seminář pro zástupce obcí a neziskového sektoru zaměřený na téma dostupného bydlení. Hlavními tématy bylo představení možností podpory bydlení z různých dotačních titulů a také sdílení příkladů dobré praxe, kterých se v oblasti bydlení již podařilo dosáhnout. Na semináři byla rovněž představena činnost Platformy dostupného bydlení v Královéhradeckém kraji, která je v ČR jedinou platformou zaměřenou na oblast bydlení na regionální úrovni.  Seminář organizovalo CIRI ve spolupráci s Královéhradeckým krajem pod hlavičkou Regionální stálé konference KHK a vystoupili na něm mj. zástupci Ministerstva práce a sociální věcí, Státního fondu rozvoje bydlení, Centra pro regionální rozvoj ČR nebo Agentury pro sociální začleňování.

„Jsem opravdu rád, že Centrum investic, rozvoje a inovací je ve spolupráci s Královéhradeckým krajem prvním, kdo aktivně reagoval na problém sociálního bydlení, který se nyní dotýká všech regionů. Pevně věřím, že i díky práci naší platformy se nám podaří najít rozumná řešení v této v mnoha ohledech citlivé oblasti.“, říká ředitel CIRI Lukáš Korych. 

Prezentace naleznete zde.

Aktuálně
Archiv aktualit