Evropský den statistiky 2017

-1722530791Dvacátý říjen je Evropským dnem statistiky. Český statistický úřad pro Vás jako každý rok připravil pestrý program. V pondělí 16. října byla zveřejněna data o nejoblíbenějších jménech dětí narozených v lednu 2017, přehled neobvyklých jmen, která čeští rodiče dali svým potomkům, a také seznam nejčastějších jmen dětí i rodičů v krajích.

Výstava Příběh statistiky na plakátech nabídne cestu světové i české statistiky od počátků lidstva až po současnost. Publikaci, ze které výstava vychází, je možné stáhnout zde: https://www.czso.cz/csu/czso/pribeh-statistiky-2014-u0uhdyd0nq.

Ústřední statistické knihovně, která se nachází v Praze na Skalce, můžete ve středu 18. října zhlédnout nejzajímavější archivní publikace z knihovního fondu. Den otevřených dveří bude probíhat od 9 do 17 hodin také na pracovišti informačních služeb. Zajímavé informace budou zveřejňovány i na Twitteru ČSÚ (@statistickyurad). Pod hashtagem #StatsDay2017 naleznete infografiky o dětských jménech či o srovnání České republiky s ostatními členskými státy EU. Na svém webu ČSÚ zveřejní digitální publikaci Eurostatu v českém jazyce zobrazující život žen a mužů v EU.

Aktuálně
Archiv aktualit