Energetický management Královéhradeckého kraje

Dnes dopoledne se v jednacím sále zastupitelstva Královéhradeckého kraje uskutečnilo první setkání energetických manažerů organizací zřizovaných či založených Královéhradeckým krajem, aby se seznámili s podmínkami zavedení energetického managementu.

Kraj tak reaguje na povinnost většiny krajských příspěvkových organizací a obchodních společností, vyplývající z § 9 odst. 2 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

Důvody tohoto setkání, téměř 80 přítomným, blíže vysvětlil radní zodpovědný za oblast investic a majetku Václav Řehoř: „Zavádíme energetický management a následně certifikaci Královéhradeckého kraje, čímž reagujeme na určité potřeby většiny příspěvkových organizací a obchodních společností vedených krajem. Vše vyplývá ze zákona o hospodaření energií. Ustanovení ukládá Královéhradeckému kraji, případně uživatelům budov, zpracovávat energetický audit nejméně jednou za 4 roky. Vyhodnocovali jsme tuto situaci a zjistili, že bude výhodnější zavést certifikaci ISO.

Budu se do budoucna zasazovat o to, abychom vytvořili určitý rozpočet v rámci dotací, grantového programu či jiného finančního zdroje prostředků, které budou účelově určeny na opatření ke snížení energetické náročnosti.

Domnívám se, že uspoříme finanční prostředky, které budou vycházet dle našich předpokladů. Budu se také zasazovat o to, aby uspořené prostředky zůstaly v organizacích energetického managementu.“

Na setkání poté byly prezentovány podmínky zavedení energetického managementu. Přítomní se seznámili s procesem certifikace dle ISO 50001, který je čeká. Samotný proces certifikace se určitě dotkne některých z přítomných organizací, protože společnost, která bude systém certifikovat, vybere vzorek organizací, do kterých se vydá zkontrolovat nastavení energetického managementu.

V rámci prezentací byly zopakovány/připomenuty povinnosti, které energetičtí manažeři mají. Pro mnohé z nich to nebylo nic nového, protože sledování spotřeb energií se děje již nyní. Novinkou je, že tyto údaje budou zaznamenávat do programu FAMA+, požadavky na energeticky úsporná opatření se objevují v požadavcích na Fond rozvoje a reprodukce.

Podle Josefa Marka, energetického manažera z Centra investic, rozvoje a inovací se dá říci, že budou pouze pojmenovány a do konkrétního rámce uvedeny činnosti, které již manažeři dávno vykonávají.

Energetický management KHK

Energetický management KHK
Energetický management KHK
Energetický management KHK
Aktuálně
Archiv aktualit