Energetické fórum a Teplárenské dny 2018

Zástupci Centra investic, rozvoje a inovací se ve dnech 11. a 12. dubna zúčastnili již 24. ročníku mezinárodního odborného fóra a výstavy Energetické fórum & Teplárenské dny.  Tato akce je setkáním odborníků nejen z oblasti teplárenství, elektroenergetiky, energetického využití odpadů, ekologizace energetiky a průmyslu, ale i expertů na energetickou efektivitu, průmyslových i městských energetiků, jakož i poučených laiků a fanoušků tohoto oboru.

Ing. Lenka Bacovská, vedoucí Oddělení projektového řízení, vystoupila  s příspěvkem, ve kterém představila chytrá řešení, která v oblasti energetiky realizuje Královéhradecký kraj. Těžiště její prezentace bylo v představení metody EPC (Energy Performance Contracting), kterou Královéhradecký kraj aplikuje na energetické hospodaření od roku 2012.  Podstatou této metody je financování energeticky úsporných opatření z úspor provozních nákladů vzniklých realizací těchto opatření. Tato opatření nevyžadují okamžité investiční zdroje, ale vyžadují evidenci nákladů a použití úspor na splácení zrealizovaných opatření.  Metoda přináší kraji od roku 2013 pravidelně úspory.

Dalšími významnými opatřeními ve fungování Kraje je energetický management a centrální nákupy energií. Díky nim se daří kraji šetřit nemalé finanční prostředky, které mohou být použity v jiných oblastech rozvoje kraje.

Více o celé akci se dozvíte zde.

Aktuálně
Archiv aktualit