Dubnové jednání Rady pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje

Ve čtvrtek 21. dubna proběhlo v budově bývalé radnice na Velkém náměstí v Hradci Králové jednání Rady pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje (dále RVVI). 

Členové přivítali hosta MVDr. Pavla Bělobrádka, Ph.D., MPA, který nově posílí řady Rady. Tým Smart akcelerátoru členům představil proběhlé i plánované aktivity, například dotační programy Kreativní vouchery a Asistenční vouchery, marketingovou kampaň Rozsviťme vědu a inovace nebo dosavadní činnost Welcome Office, tedy místa podporující zahraniční zaměstnance a studenty.

Členové RVVI posuzovali projektové záměry, které by mohly být zařazeny do Akčního plánu RIS3 strategie, konkrétně mezinárodní projekt DiGIn4Tex, Inovační vouchery či Park 360°. Poslední zmíněný se věnuje komunitní energetice a transformaci podniku se zapojením inovačních technologií. Všem projektovým záměrům držíme palec na úspěšnou realizaci.

RVVI
RVVI
RVVI
Park 360°
Aktuálně
Archiv aktualit