Dotační programy pro obce na rok 2019

Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR pořádá seminář pro žadatele o dotace z řad obcí a měst, který se uskuteční dne 5. 12. 2018 od 10:00 v EA Hotelu Tereziánský dvůr v Hradci Králové.Na co jsou programy zaměřeny? Jaké jsou podmínky podání žádosti? Na tyto a mnohé další otázky odpoví zástupci poskytovatelů dotací.

Jaké dotační programy MMR budou představeny? 

 • Podpora rozvoje regionů 2019
 • Podpora obnovy a rozvoje venkova do 3 000 obyvatel:
   • Podpora obnovy místních komunikací
   • Podpora obnovy sportovní infrastruktury
   • Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury
   • Podpora vítězů soutěže vesnice roku
   • Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
   • Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů
   • Podpora dostupnosti služeb
   • Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí
 • Podpora obcí 3 001–10 000 obyvatel:
   • Podpora obnovy místních komunikací
   • Podpora obnovy sportovní infrastruktury
 • Podpora obcí nad 10 000 obyvatel (kromě statutárních měst):
   • Podpora obnovy místních komunikací
 
 • Podpora revitalizace území
   • Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách
   • Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití
   • Studie využití vládou doporučených brownfieldů 
 
 • Bezbariérové obce od roku 2017
   • Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů
   • Euroklíč
 
 • Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách
   • Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách

 

Představeny budou rovněž krajské dotační programy Královéhradeckého a Pardubického kraje.

Účast na semináři je zdarma. Kapacita semináře je omezená. Přihlásit se můžete zde.

Pozvánku naleznete ke stažení níže.

Aktuálně
Archiv aktualit