Dotace na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků pro rok 2017

Ministerstvo zemědělství spustilo dne 6.2.2017 dotační program "Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017". V rámci podprogramů je poskytován finanční příspěvek na tyto aktivity:
 
 • Podprogram 129 662 – Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny
  • dotace na kapličky, zvoničky, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy, hřbitovy, hřbitovní zdi, hlavní páteřní komunikace od hlavní brány, kostely, synagogy
  • minimální hodnota dotace 15 tis. Kč, maximální hodnota dotace 700 tis. Kč (maximálně 70 % výdajů)
    
 • Podprogram 129 663 – Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant a hasičských zbrojnic
  • dotace na hasičské zbrojnice postavené do 31.12.1992, sýpky, stodoly, stáje, apod.
  • minimální hodnota dotace 100 tis. Kč, maximální hodnota dotace 700 tis. Kč (maximálně 70 % výdajů)
    
 • Podprogram 129 665 – Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku
  • dotace na lavičky, zastřešení, stojany na kola, odpadkové koše
  • minimální hodnota dotace 25 tis. Kč, maximální hodnota dotace 200 tis. Kč (maximálně 70 % výdajů)
    
 • Podprogram 129 666 – Údržba a oprava polních cest
  • dotace na odstranění závad, opotřebení, poškození hlavních a vedlejších polních cest nacházejících se v obvodu pozemkových úprav obce
  • minimální hodnota dotace 100 tis. Kč, maximální hodnota dotace 6 mil. Kč (maximálně 70 % výdajů)
 
Obce do 5 tisíc obyvatel mohou o dotaci žádat ve všech čtyřech podprogramech. Obce do 10 tisíc obyvatel pouze v případě, v případě, že se předmět dotace nachází v místní části obce do 1 tis. obyvatel. Příjem žádostí bude probíhat do 24.2.2017. Samotný projekt musí být realizován do 30.9.2018.

Více informací a zásady dotačního programu naleznete zde.