Dostavba Dětského centra Dvůr Králové nad Labem

K trendu výchovy dětí v zařízeních ústavní péče v podmínkách simulujících výchovu rodinou se v blízké době připojí také Dětské centrum ve Dvoře Králové nad Labem.

 
S koncem měsíce září bude dokončen projekt Královéhradeckého kraje s názvem „Dostavba Dětského centra Dvůr Králové nad Labem“, reg. číslo CZ.1.13/2.2.00/39.01377. K projektu byla podána v únoru 2014 žádost o poskytnutí dotace z operačního programu ROP SV, oblast podpory 2.2 Rozvoj měst. Projekt úspěšně prošel několika koly hodnocení a o 4 měsíce později byla podepsána Smlouva o poskytnutí dotace. Způsobilé výdaje projektu jsou tak hrazeny z prostředků EU, dofinancování části výdajů zajistil Královéhradecký kraj. Předmětem projektu je dostavba 5 obytných buněk a objektu šaten k původní budově Dětského centra.
Dětské centrum Dvůr Králové nad Labem
Do Dětského centra ve Dvoře Králové nad Labem jsou přijímány děti, nad nimiž je nařízena ústavní výchova, děti týrané, ohrožené prostředím, ale také děti mentálně či zdravotně postižené. V souladu se současným evropským trendem se také v České republice začíná výchova dětí starších jednoho roku v zařízeních ústavní péče přesouvat ze skupinové výchovy do podmínek simulujících výchovu rodinou. Tím jsou vytvořeny podmínky pro fixaci návyků, které usnadňují adaptabilitu dítěte při adopci nebo pěstounské péči, dochází také k zachování sourozeneckých vazeb. Realizací projektu došlo v Dětském centru k vybudování buněk rodinného typu o kapacitě max. 5 dětí. Dětem se nejen zlepší kvalita spánku, ale především získají náhled, jak probíhá život v rodině i se všemi domácími povinnostmi (příprava jídla, praní, žehlení, úklid, mytí nádobí). Obvykle tyto základní činnosti nebyly pro děti samozřejmostí ani před pobytem v Dětském centru.
rop-nuts-rgb
eu-investice-do-vasi-budoucnosti-plnobarevna-rgb
Aktuálně
Archiv aktualit