Dopravní komise PZ Solnice - Kvasiny

Dne 12. září 2017 proběhlo v zasedací místnosti Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové první jednání Dopravní komise při strategické komisi MPO  projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu, která byla svolána na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/19/1080/2017 ze dne 1. července 2017 dle Usnesení vlády ČR č. 469 ze dne 21. 6. 2017.
 
Na úvod přítomné členy komise přivítal hejtman Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., náměstek hejtmana Mgr. Martin Červíček a radní pro oblast investic a majetku Mgr. Václav Řehoř.
 
Předsedou komise byl zvolen Mgr. Václav Řehoř a tajemnicí komise Ing. Jana Jiráňová (CPZ CIRI).
 
Komise je složená z širokého okruhu subjektů. Své zástupce zde má Královéhradecký kraj, jeho Centrum průmyslových zón CIRI, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ředitelství silnic a dálnic, Škoda Auto a agentura CzechInvest.
 
Financování jednotlivých projektů půjde z rozpočtu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, ze Státního fondu dopravní infrastruktury a Správy železniční dopravní cesty. Příslib investic přineslo aktualizované vládní usnesení z června tohoto roku. Do průmyslové zóny by tak v příštích letech mělo přitéct šest miliard korun, z nichž polovina by měla jít právě na dopravní stavby.
 
Při jednání byly v rámci prezentace představeny jednotlivé dopravní akce v rámci průmyslové zóny, odhadované finanční náklady, zdroje financování a stupeň rozpracovanosti.
 
Následně se rozproudila diskuse nad tématy elektrifikace železniční tratě Týniště nad Orlicí – Rychnov nad Kněžnou – Solnice, zajištění železniční osobní dopravy, popisu současného stavu silniční sítě v regionu a napojení na dálniční síť a mezinárodní tahy.
 
dopravní komise
 
 
 
Aktuálně
Archiv aktualit