Domov důchodců Lampertice rozšíří své kapacity

Investice za téměř 145 milionů korun rozšíří kapacitu Domova Důchodců v Lamperticích o 52 sociálních lůžek. Termín ukončení stavebních prací je plánován na prosinec 2021. Administraci projektu zajišťuje Centrum investic, rozvoje a inovací.

Investice bude financována jak z prostředků kraje, tak z předpokládané dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši přes 61 milionů Kč.“, doplňuje ředitel CIRI Lukáš Korych.

Stávající objekt je stavebně i provozně rozdělen na dvě části. Severní část bude kompletně zrekonstruována, bude mít jedno podzemní a čtyři nadzemní podlaží. Jižní část půjde k zemi a bude vystavěna zcela nově. Celá stavba bude zrealizována v jedné etapě a ukončení stavebních prací bude v prosinci příštího roku.

Zhotovitelem stavby za necelých 122 milionů korun bez DPH je společnost BAK. Vedle samotné rekonstrukce budov, kterou hradí Královéhradecký kraj, se na financování podílí i město Žacléř v podobě veškerých venkovních úprav a rekonstrukcí zpevněných ploch. Na stávajících pozemcích vzniknou i parkovací místa pro návštěvníky domova.

Domov důchodců v Lamperticích poskytuje služby lidem, kteří vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu a situaci v rodině nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. V novém objektu v Žacléři budou k dispozici jednolůžkové a dvojlůžkové pokoje včetně kompletního zázemí.

Lampertice DD

Slavnostní zahájení
DD Lampertice
Současný stav DD
VIZUALIZACE DD
Aktuálně
Archiv aktualit