Domky Na Květné budou sloužit seniorům v Borohrádku

Výstavbou nových Domků Na Květné pro zdejší domov důchodců zvýší kraj jeho kapacitu o 24 sociálních lůžek. Ukončení stavebních prací je plánováno v srpnu 2021. Projekt administruje Centrum investic, rozvoje a inovací.

V těsné blízkosti stávajícího domova důchodců v Borohrádku kraj postaví tři vzájemně propojené objekty s plochou ozeleněnou střechou, které budou napojené na kotelnu vedle stojícího domova. Budou vybudovány přívody a nutné přeložky inženýrských sítí i přeložky vodotečí. Výstavba tří objektů vyjde přibližně na  66 milionů korun, vč. DPH. V současné době má Domov důchodců v Borohrádku k dispozici 121 lůžek.

Ředitel Centra investic, rozvoje a inovací Lukáš Korych k tomu doplňuje: „Obyvatelstvo Královéhradeckého kraje patří k nejstarším v rámci České republiky a podle demografické prognózy, kterou jsme si nechali zpracovat je zřejmé, že populace kraje bude dále výrazně stárnout, proto je nutné navyšovat kapacity domovů pro seniory. I proto jsem velmi rád za realizaci tohoto projektu, na jehož financování přispěje Ministerstvo práce a sociálních věcí dotací ve výši bezmála 30 miliónů korun.

Domky Květná

4_
3_
2
1
Aktuálně
Archiv aktualit