Pakt zaměstnanosti Královéhradeckého kraje

Dne 24. června 2016, se v hotelu Tereziánský dvůr v Hradci Králové konal slavnostní akt podpisu dohody o partnerství Pakt zaměstnanosti Královéhradeckého kraje. Pakt se stává novou platformou pro vytvoření spolupráce k propojení politik a strategických aktivit v oblasti trhu práce a zaměstnanosti s rozvojem ekonomiky a konkurenceschopnosti Královéhradeckého kraje.

Řešení problémů trhu práce, otázky poptávky a nabídky nebo zaměstnávání absolventů škol. Takový je výběr cílů Paktu zaměstnanosti Královéhradeckého kraje, jehož signatáři jsou: Královéhradecký kraj, Česká republika - Úřad práce ČR, Statutární město Hradec Králové, Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, Regionální rada odborových svazů Českomoravské konfederace odborových svazů Královéhradeckého kraje, Svaz průmyslu a dopravy České republiky, Centrum investic, rozvoje a inovací.
Zde si můžete přečíst kompletní tiskovou zprávu o podpisu dohody o partnerství.
Aktuálně
Archiv aktualit