Zaměstnaný absolvent

OP Z

Do praxe bez bariér

Základní informace o projektu
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009716
Operační program:  Operační program Zaměstnanost
Prioritní osa: 1. Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Nositel projektu: Královéhradecký kraj
Partneři projektu: Centrum investic, rozvoje a inovací
  Ergotep, CSR Institut o. p. s.
  Úřad práce České republiky – krajská pobočka KHK
Celkové náklady projektu: 9 673 232,25 Kč
Dotace: 8 222 247,41 Kč
Doba realizace: 1. listopadu 2018 - 31. října 20020
 

Cílová skupina:

Uchazeči o zaměstnání a ekonomicky neaktivní osoby ve věku 15–24 let včetně.

Konkrétně se jedná o osoby zdravotně postižené a osoby studující, případně již vystudované absolventy nižšího středního odborného vzdělání (obory kategorie E). Aktivity jsou cíleny převážně na osoby, které se soustavně připravují na výkon budoucího povolání, a které jsou v posledním ročníku vzdělávání či profesní přípravy.

Cíl projektu:

Zvýšit zaměstnatelnost absolventů se zdravotním postižením ze speciálních a praktických středních odborných škol v Královéhradeckém kraji a absolventů s nižším středním odborným vzděláním.

Více informací naleznete na https://www.zamestnanyregion.cz/cs/do-praxe-bez-barier

Kontakty
Ing. Jana Smetanová
místnost:N2.01mobil:+420 724 971 702
e-mail:smetanova@cirihk.cz telefon:+420 495 817 854
Mgr. Jana Hanušová
místnost:N2.09mobil:+420 775 553 929
e-mail:hanusova@cirihk.cztelefon:+420 495 817 840
Aktuálně
Archiv aktualit