Slavnostní otevření projektu Digitální planetárium v Hradci Králové

Příprava projektu s názvem „Digitální planetárium v Hradci Králové“ započala již v roce 2009, kdy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Výzvu pro oblast podpory 3.2 Propagace a informovanost o výsledcích VaV. Předložený projekt byl Řídícím orgánem MŠMT vyhodnocen jako jeden z nejlepších a v listopadu 2011 bylo podepsáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Příjemce dotace, Královéhradecký kraj, tak získal dotaci ve výši 85 % finančních prostředků ze strukturálních fondů EU a 15 % ze státního rozpočtu České republiky.

V současné době Královéhradecký kraj, ve spolupráci s partnery projektu Statutárním městem Hradec Králové, Hvězdárnou a planetáriem v Hradci Králové a Centrem investic, rozvoje a inovací (dříve Centrum EP), intenzivně pracuje na ukončení realizace projektu a projekt připravuje k zahájení provozní fáze.

Cílem stavebních prací bylo zrealizovat jedinečný projekt na nejvyšší technologické úrovni dnešní moderní doby. Společnými silami byl zrealizován bezbariérový objekt ve tvaru rotačního elipsoidu zasazeného do tvaru širokého kvádru, který parafrázuje přistávání kosmického objektu. Srdce objektu tvoří projekční sál se sférickou plochou ve tvaru polokoule, na který špičkový projekční systém promítá digitální obraz. Diváci zde mohou sledovat prostorovou projekci hvězdné oblohy, videofilmy z různých vědních oborů či hromadně sledovat v reálném čase aktuální hvězdnou oblohu zachycenou robotickým dalekohledem, který je umístěn na terase objektu. V rámci objektu je možné vyzkoušet interaktivní exponáty, které byly rovněž pořízeny z dotačních prostředků, a které jsou umístěny v 1. a 2. NP. Exponáty znázorňují nejdůležitější fyzikální jevy a jejich projevy v přírodních procesech. Z pořízených exponátů můžeme zmínit např. zemětřesnou desku, plazmovou kouli, model vesmíru a modely planet, dále konvekci a spektrální lampu, model supernovy nebo mlžnou komoru. Návštěvníci mohou vyzkoušet i infrakameru promítající snímaný obraz na dotykové obrazovce.

Toto návštěvnické centrum pro popularizaci vědy a výzkumu již brzy poskytne své špičkové zázemí mladé generaci se zájmem o přírodní a technické obory s cílem zvýšení atraktivity studia na základních školách až po vysoké školy s vazbou na vědecké a výzkumné aktivity. Planetárium je však přístupné i široké veřejnosti. Realizace projektu vyvrcholí dne 22. 1. 2015 slavnostním otevřením za přítomnosti předsedy vlády pana Bohuslava Sobotky.

loga-msmt-opvvv.png

Aktuálně
Archiv aktualit