Digitální mapa veřejné správy Královéhradeckého kraje

V Královéhradeckém kraji byl realizován projekt II. Digitální mapa veřejné správy - ÚKM a ÚAP Královéhradeckého kraje. Cílem projektu bylo zkvalitnění a zefektivnění služeb veřejné správy prostřednictvím vyššího využití ICT v území, podporujících komplexní informatizaci a rozvoj informačních systémů v orgánech územní veřejné správy. Celkové náklady projektu činily cca 5,6 mil. Kč.

V rámci projektu byl vytvořen portál územně analytických podkladů Královéhradeckého kraje (ÚAP KHK), který obsahuje mapové kompozice k prohlížení, poskytuje služby k řízené distribuci a možnost efektivního vyhledávání na základě metadat. Byla tak zprostředkována infrastruktura pro prostorové informace umožňující efektivní správu a zajišťující dostupnost údajů o území v kontextu požadavků stavebního zákona.

Dále byla zpracována účelová katastrální mapa Královéhradeckého kraje (ÚKM KHK). Jedná se o digitální bezešvou podobu vektorového obrazu katastrální mapy umístěné v souřadnicovém systému S-JTSK, který zahrnuje všechna katastrální území v územním obvodu kraje mimo území s Digitální katastrální mapou (DKM) a Katastrální mapou digitalizovanou.

Mimořádným přínosem v rámci řešení projektu ÚKM KHK je skutečnost, že připravená vektorizovaná data přebírá Český úřad zeměměřický a katastrální a s daty je možno dále nakládat v příslušných agendách výkonu veřejné správy podobně, jako je nakládáno s orientační mapou parcel.

Projekt II. Digitální mapa veřejné správy - ÚKM a ÚAP Královéhradeckého kraje, reg. č.CZ.1.06/2.1.00/08.07378 je spolufinancován z ERDF prostřednictvím Integrovaného operačního programu.

iop
Aktuálně
Archiv aktualit