Digital Innovation Hub Northern and Eastern Bohemia (DIH Northeast)

Co je digitální inovační hub: 

Jádro Digitálního inovačního hubu DIH Northeast tvoří konsorcium subjektů z Libereckého a Královéhradeckého kraje. Členy jsou regionální rozvojové agentury, oborová asociace, univerzitní pracoviště, výzkumné ústavy a firmy, které nabízejí digitální produkty a služby.

Posláním DIHu je být uzlem mezi všemi subjekty a zároveň kontaktním místem pro zákazníky, malé a střední firmy a veřejnou správu z Libereckého a Královéhradeckého kraje. DIH nabízí řešení v oblasti digitalizace procesů, produktů a služeb vč. poradenství v oblasti dotačních zdrojů. Dále se zaměřuje na oblasti využití umělé inteligence a na kybernetickou bezpečnost.  

DIH pořádá vzdělávací a networkingové akce a obecně šíří osvětu o moderních trendech spojených s jedničkami a nulami.    

Zásadním dopadem do regionu a přínosem pro zákazníky je zvýšení konkurenceschopnosti a efektivity ve firmách a veřejné správě. Šetříme svým zákazníkům čas a peníze, zvyšujeme kvalitu jejich produktů a služeb.

DIH

Digitální inovační hub DIH Northeast je tvořen konsorciem subjektů převážně z Libereckého a Královéhradeckého kraje. Poskytujeme širokou škálu digitálních produktů a služeb skrze své členy, univerzitní pracoviště, výzkumné ústavy, startupy apod. Usilujeme o status EDIH. Síť Evropských digitálních inovačních hubů (EDIH - součást programu EU Digital Europe) se v následujících letech stane základním stavebním kamenem modernizace starého kontinentu. Huby propojí malé a střední firmy a veřejnou správu s nositeli digitálních znalostí ve svých regionech (skrze výzkumná centra, univerzity, startupy apod.) a v celé Evropě (skrze partnerské huby EDIH).

Proč využít služeb DIHu

 • Ušetříme vám práci s hledáním toho správného řešení a správného dodavatele, budete mít z čeho vybírat: Nabízíme jedno kontaktní místo s širokým portfoliem digitálních produktů, služeb a jejich poskytovatelů pro malé a střední firmy a veřejnou správu.
 • Pomůžeme zrealizovat vaše plány a dosáhnout vašich cílů: Zákazníka provedeme digitalizací od prvotního auditu po otestování navrženého řešení a jeho implementaci.
 • Poradíme vám, kde sehnat peníze: Konkurenceschopné firmy a efektivní veřejná správa jsou veřejným zájmem, aktuálně jsou tak v běhu programy, ze kterých lze čerpat veřejné finance na projekty digitalizace.

Kdo jsou členové konsorcia:

Členové konsorcia jsou rozvojové agentury, oborová asociace, univerzitní pracoviště, výzkumné ústavy a firmy sídlící převážně v LK a KHK. Většina z nich má však celorepublikovou působnost:

 • ARR-Agentura regionálního rozvoje (LK)
  • Liberecký podnikatelský inkubátor Lipo.ink (sekce ARR)
  • Technická univerzita v Liberci (LK + působnost celorepublikově)
  • VÚTS (LK + působnost celorepublikově)
  • CIRI Centrum investic, rozvoje a inovací (KHK)
  • Univerzita Hradec Králové (KHK + působnost celorepublikově)
  • NCA (MSK + působnost celorepublikově)
  • AEC (PHA + působnost celorepublikově)

Naše cíle v bodech:

 • Zpřístupnit malým a středním podnikům a veřejné správě know-how digitální transformace
 • Digitálními technologiemi zvýšit konkurenceschopnost malých a středních podniků v regionu, zefektivnit jejich procesy, zvýšit produktivitu práce, ušetřit jim čas a tím i peníze.
 • Zkvalitnit produkty nebo služby malých a středních podniků v regionu.
 • Zefektivnit procesy a zvýšit kvalitu služeb subjektů veřejné správy.
 • Koncentrovat znalosti v oblasti digitalizace v regionu a zvýšit tak úroveň digitalizace místních firem a veřejné správy
 • Šířit osvětu a motivovat tak firmy a veřejnou správu k digitalizaci
 • Stát se evropským digitálním hubem EDIH. Provázat se s nově vznikajícími EDIH po celé Evropské Unii a přenášet jejich know-how do regionů LK a KHK.

Síť European Digital Innovation HUB:

Usilujeme o status EDIH. Síť Evropských digitálních inovačních hubů (EDIH - součást programu Evropské Komise Digital Europe) se v následujících letech stane základním stavebním kamenem modernizace starého kontinentu. Huby propojí malé a střední firmy a veřejnou správu s nositeli digitálních znalostí ve svých regionech (skrze výzkumná centra, univerzity, startupy apod.) a v celé Evropě (skrze partnerské huby EDIH). Naši zákazníci tak získají přístup ke službám celé evropské sítě EDIH.

DIH prakticky:

DIH je uzlovým bodem, místem otevřeným klientům, malým a středním firmám, obcím, městům, krajům a jejich organizacím.

Odborníci DIH vám doporučí nejlepší dostupná řešení a provedou vás procesem digitalizace procesů, produktů či služeb od začátku až do konce.

DIH kolem sebe buduje komunitu firem, organizací i jednotlivců, usiluje o jejich vzdělávání, sdílení příkladů dobré praxe a celkově o posun úrovně digitálních kompetencí regionu na vyšší úroveň.

Klíčová slova DIH:

 • digitalizace
 • digitální transformace podniků dotace
 • digitální technologie podnikání
 • digitální ekonomika
 • řešení pro digitalizaci
 • komunikační a digitální technologie
 • efektivní podnikový proces
 • efektivní firemní proces
 • nastavení firemních procesů
 • digitalizace firemních procesů
 • úspora nákladů ve firmě
 • jak firmě ušetřit peníze
 • úspora a investice
 • optimalizace nákladů firmy
 • optimalizace firemních procesů
 • průmysl 4.0 příklady
 • průmysl 4.0 v čr
 • průmysl 4.0 v praxi
 • big data a umělá inteligence pro manažery
 • kybernetická bezpečnost
 • kyberbezpečnost firmy
Aktuálně
Archiv aktualit