Datový portál v časopise Veřejná správa

V srpnovém čísle časopisu Veřejná správa, který měsíčně vydává Ministerstvo vnitra České republiky, vyšel článek týkající se Datového portálu Královéhradeckého kraje.
Na tomto portálu se významně podílel náš zaměstnanec Mgr. Tomáš Merta z Oddělení rozvoje CIRI, který je jednak autor grafického návrhu a webových stránek, ale také na portále zajišťuje vizualizaci dat a správu katalogu.
VS
Časopis Veřejná správa se zaměřuje na aktuální témata, aktivně vyhledává dobré praxe napříč celou ČR a komunikuje se starosty měst a obcí, aby mohl přinášet jejich reakce na řešená témata. Čtenáři časopisu jsou zaměstnanci ministerstev, krajských, městských a obecních úřadů, hejtmani, primátoři, starostové, zastupitelé a radní, podnikatelé, členové nevládních neziskových organizací a další odborná veřejnost.
Aktuálně
Archiv aktualit