Přednáška na Univerzitě Hradec Králové týkající se portálu DATA KHK

Dne 24.10.2022 se konala další přednáška věnovaná úspěšnému projektu Data KHK, který vznikl v našem kraji a jehož spoluautorem je náš kolega z CIRI Tomáš Merta.

Prezentace věnovaná portálu Data KHK se uskutečnila na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové (FIM UHK) a postupně se zabývala následujícími oblastmi projektu: 

  • Datový portál Data KHK 
  • Lokální katalog otevřených dat 
  • Datové sady otevřených dat 
  • Analytické útvary a jejich význam 
  • Tvorba mapových výstupů 
  • Interaktivní výstupy dat 
  • Ekonomická data KHK a jejich zpracování a propojení s dalšími datovými zdroji 
  • Data z Monitoru Státní pokladna MF ČR a srovnávací analýzy 
  • Ukázka prezentací a zpracování dat 

Paní Ing. Radmila Velnerová prezentovala portál Data KHK jako úspěšný projekt, který získal podporu vedení Královéhradeckého kraje koncem roku 2020 a v současné době je inspirací pro další regiony v České republice. Projekt byl oceněn Cenou ministerstva vnitra za kvalitu a inovací ve veřejné správě za rok 2021 v kategorii Inovace zaměřené na občana a 1. místo v celostátním kole soutěže Zlatý erb 2022 v kategorii Nejinovativnější elektronická služba. Od doby fungování projektu bylo použito 600 – 700 ekonomických výstupů a výkonnostních ukazatelů dle požadavků vedení. Díky tomuto projektu byla vytvořena jednotná datová základna, která slouží k efektivnímu způsobu řízení (opora v datech). Datový web je přístupný pro širokou veřejnost viz www.datakhk.cz. 

Studenti FIM, ale i další účastníci přednášky z řad veřejnosti tak nepochybně získali nutnou dávku inspirace, jak mohou ucelená data sloužit široké veřejnosti (např. ve zdravotnictví, dopravě atd.). Kromě toho se dozvěděli, jak se taková data tvoří, a to přímo od jejich spolužáka Zbyňka Hála, který pro náš kraj pracuje a podílel se na tomto projektu. 

DSC07247
DSC07251
DSC07269
DSC07281
Aktuálně
Archiv aktualit