Seminář - Investiční příležitosti v České republice

V úterý 15. března 2016 se v Gentu uskutečnila prezentace Investičních příležitostí v České republice „Czech the opportunities“, kde byla Česká republika představena jako země s vysoce kvalifikovanou pracovní sílou a vysokým inovačním potenciálem a jako spolehlivý partner pro spolupráci nejen, ale zejména v oblastech výzkumu, vývoje a inovací.

Seminář zahájil prezentací Jaroslav Kurfürst, velvyslanec České republiky v Bruselu společně s Honorárním konzulem pro Západní a Východní Flandry, Dirk Van de Gehuchte. Poté předal slovo dalším zástupcům, českých agentur CzechTrade, CEBRE a CZELO, které představily obchodní a výzkumný potenciál České republiky jako celku, včetně základních podmínek a specifik.

V části druhé pak vystoupily kraje, které mají své zastoupení v Bruselu. Zástupci těchto krajů představili konkrétní sektorové a oborové priority, kde existuje potenciál spolupráce s oblastí východních Flander, s důrazem na inovativní části ekonomiky. Prezentace Královéhradeckého a Jihočeského kraje se ujal Daniel Všetečka z Centra investic, rozvoje a inovací, který u kraje Královéhradeckého uvedl mezi dalšími jako silný sektorodvětví nových textilních materiálů nebo lékařských přístrojů a lékařskou péči. U kraje Jihočeského pak zmínil zejména biotechnologie a oblasti elektroniky. Mezi účastníky akce byli představitelé zejména středních podniků jakožto ICF, BDR Solutions, Leus Bouwcentum a další. Jejich seznam naleznete zde.

Po skončení prezentací následoval networking, kde účastníci semináře společně s prezentujícími měli možnost prodiskutovat možnosti spolupráce, a obohatit se brožurami k jednotlivým krajům a organizacím. Mezi oblasti zájmu patřily též brownfieldy, ve kterých již někteří z účastníků semináře v České republice investovali.

Zdroj: Stálá kancelář Jihočeského a Královéhradeckého kraje v Bruselu

Club of Flanders

CoF3
CoF2
CoF1
Aktuálně
Archiv aktualit