CIRI uvítalo srbskou delegaci

V rámci realizace projektu Přenos zkušeností s čerpáním prostředků z předvstupních fondů EU – Banát (Srbsko) navštívila ve dnech 2. - 4. dubna 2014 srbská delegace Královéhradecký kraj. Během návštěvy se uskutečnilo jednání ředitele CIRI Pavla Tichého s ředitelkou partnerské regionální rozvojové agentury RDA Banat, paní Irenou Živković, vzápětí proběhl první cyklus školení pracovníků RDA Banat experty CIRI a KÚ Královéhradeckého kraje.
 
Účastníky delegace byli rovněž starostové a primátoři největších měst srbského Banátu, kteří se díky tomu měli možnost setkat s 1. náměstkem hejtmana Královéhradeckého kraje, panem Otakarem Rumlem, diskutovat s ním i s dalšími kolegy z Královéhradeckého kraje a CIRI problematiku regionálního rozvoje v současných evropských podmínkách, problematiku předvstupních procedur do EU a podobně.
 
Po setkáních na půdě Královéhradeckého kraje následoval seminář v Technologickém centru Hradec Králové vedený jeho ředitelem Janem Bartošem. Zde byly mj. diskutovány konkrétní společné projektové záměry, z nichž některé již nabraly jasnější obrysy díky nedávné cestě podnikatelů organizované TCHK, CIRI a Královéhradeckým krajem do Srbska.
 
V pátek se srbští partneři v Praze setkali s náměstkyní ministryně pro místní rozvoj paní Klárou Dostálovou, absolvovali další workshop s pracovníky CIRI a na samotný závěr jednali se zástupci portálu turistika.cz o transferu know-how v oblasti cestovního ruchu a možné budoucí spolupráci.
 
Další aktivita v rámci projektu bude uskutečněna v květnu - dva školící moduly pro pracovníky RDA Banát realizované odbornými konzultanty a projektovými manažery CIRI pod vedením Zity Kučerové, zástupkyně ředitele organizace.
Aktuálně
Archiv aktualit