CIRI tvoří strategie pro srbské obce

V týdnu od 24. 2. 2014 navštívili odborní konzultanti CIRI obce jižního Banátu, kde žijí naši krajané, jejichž předci do oblasti přišli v první polovině 19. století. V rámci projektu podpořeného MZV ČR a Královéhradeckým krajem vedli první kolo jednání pracovních skupin za účelem vytvoření komunitních rozvojových strategií obcí KruščicaČeško Selo. O zpracování těchto strategií místní občané požádali prostřednictvím svých starostů a předsedů krajanských besed. Tyto strategie by měly napomoci dosáhnout konsensu v budoucích rozvojových aktivitách a stát se tak účinným prostředkem k získávání podpory ze všech dostupných zdrojů (předvstupní fondy EU, státní dotace, regionální a obecní fondy, podpora ze strany ambasády ČR, podpora ze strany subjektů v ČR apod.). 
 
Občané obcí jižního Banátu vkládají do těchto dokumentů velké naděje, na celou tvorbu se tedy pečlivě připravili a následně se také aktivně účastnili všech setkání. CIRI nyní zpracuje dosavadní výstupy, ve spolupráci s regionální rozvojovou agenturou RDA Banat bude pokračovat v pracích na analytické části, koncem března se pak znovu vypraví do Banátu a dopracuje se do finálního stádia v podobě konkrétních projektových záměrů pro následující roky. 
 
O průběhu prací je průběžně informována jak ambasáda ČR, tak místní samosprávné orgány.
Aktuálně
Archiv aktualit