CIRI na Social Market Fóru v Pardubicích

Regionální centrum podpory sociálního podnikání, které funguje v rámci Centra investic, rozvoje a inovací (CIRI), prezentovalo svou činnost na Social Market Fóru. Toto setkání firem a sociálních podniků uspořádala pardubická kancelář CzechInvestu ve spolupráci s Pardubickým krajem.

Na jednom místě se sešli zástupci 13 firem a 17 sociálních podniků, aby si vzájemně představili nejen své výrobky, služby ale také potřeby, a společně hledali cestu, jak by si mohli navzájem pomoci. Velké podniky, které dnes trpí nedostatkem pracovní síly, si mohly u nových partnerů objednat například kompletační a jednoduché montážní práce, úklidové služby, catering a další služby. CIRI zde prezentovalo vlastní aktivity na podporu sociálního podnikání a činnosti v rámci Chytrého regionu. S velkým zájmem se setkal především chystaný projekt zaměřený na spolupráci královéhradeckých středních škol a sociálních podniků, do kterého budou zapojeny i firmy a sociální podniky ze sousedních krajů.

Celé fórum bylo hodnoceno velmi kladně. Inspirativní byl pro reprezentanty CIRI především formát akce formou tzv. speed datingu, kdy se u stolků jednotlivých sociální podniků postupně střídali zástupci firem, které potřebují zaplnit volná místa na trhu práce. Poptávka po podpoře spolupráce mezi oběma sektory je silná také v našem kraji. Rádi bychom proto v budoucnu ve spolupráci s CzechInvestem zorganizovali podobnou akci i v našem regionu.

Social Market

3
2
1
Aktuálně
Archiv aktualit