CIRI hodnotilo inovační vouchery

Pracovníci Centra investic, rozvoje a inovací se v lednu 2014 podíleli na hodnocení žádostí o inovační vouchery v rámci veřejné soutěže vyhlašované Karlovarským krajem.  Předmětem veřejné soutěže byl výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovací podporovaných z veřejných prostředků Karlovarského kraje za účelem zvýšení vzájemné spolupráce podniků se sídlem či provozovnou v Karlovarském kraji s poskytovateli znalostí, kterými mohou být vysoké školy, vědeckovýzkumné instituce a firmy a ústavy Akademie věd ČR se sídlem na území České republiky.
 
Aktuálně
Archiv aktualit