Chytrý region - po konferenci máme jasněji

19.10. proběhl třetí ročník celokrajské konference "Příležitosti pro obce a města 2014 - 2020". V dopoledním bloku byla účastníkům, povětšinou zástupcům měst a obcí či odborné veřejnosti, představena koncepce chytrý region, včetně metodického pojetí.

Odpolední blok ukázal, že smart city není téma pouze pro velká města, ale i pro ta menší. "Důležitý je však systematický koncept s klíčovými hráči, tedy municipalitou, lokálními partnery, akademickou sférou a komerčními partnery", podotýká Radovan Polanský, ředitel Czech Smart City Clusteru. Ing. Jakub Slavík, MBA, dodává: "Smart city lze realizovat formou investičních projektů či tzv.živou laboratoří, tedy vývojovými a inovačními projekty. Záleží však, s jakým záměrem projekty realizujeme."

Starosta města Vrchlabí, Ing. Jan Sobotka uvedl konkrétní projekty, které na území města realizují: podpora elektromobility (provoz elektromobilů včetně dobíjecích stanic), nezávislý zdroj energie pro případ blackoutu v podobě kogenerační jednotky - vniřtřního zdroje ostrovního provozu. "Pro udržitelný rozvoj je nezbytné zavedení energetického managementu a realizace energetických úspor", dodává starosta.

Ing. Pavel Čech, Ph.D., přiblížil výzkumné smart projekty Univerzity Hradec Králové, tedy: inteligentní učebna, chytrá budova a detekce polohy, chytrý skleník.

Podrobné informace naleznete v prezentacích, které jsou zpřístupněné v sekci Chytrý region.

Konference Chytrý region 2016

01_Doprovodný program konference
02_Chytrý region 2016
03_Chytrý region 2016
04_RSDr. Ing. Otakar Ruml, Královéhradecký kraj
05_Konference Chytrý region - Příležitosti pro obce a města
06_Mgr. Zdeněk Semorád, MMR ČR
07_Mgr. Zdeněk Semorád, MMR ČR
08_Mgr. Martin Janda, MMR ČR
09_Ing. KLára Dostálová, MMR ČR
10_Chytrý region 2016
11_Ing. David Koppitz, MMR ČR
12_Diskuze v rámci konference Chytrý region 2016
13_RNDr. Zita Kučerová, Ph.D., CIRI
14_RNDr. Zita Kučerová, Ph.D., CIRI
15_Konference Chytrý region - Příležitosti pro obce a města
16_PhDr. Karel Vít, Ph.D., Statutární město Hradec Králové
17_Konference Chytrý region - Příležitosti pro obce a města
18_Chytrý region 2016
19_Ing. Jakub Slavík, MBA
20_Konference Chytrý region - Příležitosti pro obce a města
21_Jakub Slavík a koncepce Smart cities
22_Ing. Jan Sobotka, starosta Vrchlabí
23_Radovan Polanský, Czech Smart City Cluster
24_Ing. Ivana Ptáčková, KÚ Libereckého kraje
25_Ing. Jan Chvojka, Pardubice
27_Ing. Pavel Čech, Ph.D., Univerzita Hradec Králové
28_Ing. Jan Sobotka, starosta Vrchlabí
29_Ing. Jakub Slavík, MBA, Mgr. Jakub Semerád
30_Konference Chytrý region - Příležitosti pro obce a města
30_Konference Chytrý region - Příležitosti pro obce a města
31_CIRI 2016
32_Chytrý region 2016: Příležitosti pro obce a města 2014 - 2020
Aktuálně
Archiv aktualit