Chytrý region

Menší počet kilometrů najetých auty, zelené koridory, snížení výdajů za energie či zajištění potřebných informací lidem v reálném čase. O těchto a mnohých dalších výsledcích „smart řešení“ slýcháváme již delší dobu. Základem úspěšné realizace tzv. Smart Cities, nebo chcete-li inteligentních měst a regionů, je však nezbytná jistá koncepce při zavádění moderních technologií a „chytrých řešení“. Systematická koordinace by měla napomáhat tomu, aby si dílčí řešení nekonkurovala v boji o omezené zdroje, které region má, ale aby se doplňovala.

Již dnes je jisté, že chytrá řešení nejsou sezónní záležitostí, ani krátkodobým trendem, a proto jako Regionální rozvojová agentura CIRI začínáme společně s Královéhradeckým krajem a Statutárním městem Hradec Králové na tomto poli vyvíjet nové aktivity. Ty by měly regionu poskytnout příležitosti pro realizaci konkrétních řešení. Aktivit by se měly účastnit i samotné obce královéhradeckého regionu, které by definovaly své potřeby, jež by mohly být řešeny pomocí chytrých technologií. Chytrý region by tak přispěl ke zlepšení životního prostředí, možnosti získání dalších finančních prostředků na kvalitní projekty zaměřené na udržitelnou dopravu, snižování emisí a podporu nových technologií.

Na závěr podotkněme, že se nejedná o první krok na poli tzv. internetu věcí ze strany veřejného sektoru v našem regionu. Tématikou se zabývá samotné Statutární město Hradec Králové, které se již přihlásilo k realizaci konceptu Smart City. Kromě přípravy projektů, jež do této oblasti spadají, připravuje koncepci, která vymezí další postup v klíčových oblastech, kterými jsou doprava, energetika a konektivita. Problematice chytrých řešení se bude rovněž věnovat i celokrajská konference „Chytrý region - příležitosti pro obce a města“,  která se uskuteční v Hradci Králové, v prostorách Nového Adalbertina, dne 19. 10. 2016.

Aktuálně
Archiv aktualit
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.