Česká lesnická akademie v Trutnově se dočká nového vybavení

Na konci dubna 2018 byla zahájena realizace projektu Pořízení vybavení pro zkvalitnění teoretické a praktické výuky ČLA Trutnov. V rámci projektu bude pořízeno vybavení pro praktickou a teoretickou výuku na České lesnické akademii Trutnov – střední škole a vyšší odborné škole. Bude pořízen simulátor harvestoru, samotný harvestor, vyvážecí traktor a vybavení pro praktickou výuku školkařské výroby.

Součástí projektu je také zajištění vnitřní konektivity školního polesí a výsadba zeleně. Cílem projektu je zkvalitnění teoretické a praktické výuky oborů lesní mechanizátor, mechanizace a služby, lesnictví a ekologie a životní prostředí. Díky projektu dojde ke zvýšení uplatnitelnosti absolventů ČLA Trutnov na trhu práce a zatraktivnění vyučovaných oborů a zvýšení zájmu o studium na škole.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie, prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.4. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení a celý je administrován projektovými manažery Centra investic, rozvoje a inovací.

Aktuálně
Archiv aktualit