Jak se čerpají dotace na území Královéhradeckého kraje?

V rámci pravidelného monitoringu čerpání evropských dotací jsme vytvořili souhrnný přehled čerpání evropských dotací za období 2007–2013 na území ČR a Královéhradeckého kraje včetně interaktivní mapové aplikace do úrovně obcí a zveřejnili finální databázi úspěšných projektů a žadatelů z fondů EU.

V novém programovém období 2014–2020 zveřejňujeme pravidelné monitorovací zprávy, dle kterých lze sledovat aktivitu a úspěšnost žadatelů z našeho kraje. Připravujeme pro Vás další rozšíření ve vazbě na národní a krajské dotace, ale především platformu pro sdílení dobré i špatné praxe při přípravě či realizaci Vašich projektů.

Více informací na webu „Regionem za projektem“.

Aktuálně
Archiv aktualit