Setkání s delegací z Černé Hory

Delegace byla složena ze dvou zástupců Ministerstva hospodářství a šesti zástupců veřejné správy, kteří se zabývají regionálním rozvojem. Černá Hora se chystá formovat klastry primárně v technologicky jednodušších oborech (potravinářství, dřevozpracující průmysl a cestovní ruch). Účelem cesty byl náhled na roli zprostředkujících organizací a dobrá praxe při vyhledávání a formování klastrů.

Během prvního dne v Praze se účastníci setkali se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, CzechInvestu a Národní klastrové asociace, následoval přesun do Hradce Králové a představení záměrů Technologického centra a  Magistrátu města Hradec Králové, včetně plánovaných projektů v rámci územní aglomerace Hradec Králové - Pardubice.

Druhý den byl zaměřen na představení specifik Královéhradeckého kraje z pohledu investičního prostředí a pozitivních lokalizačních faktorů, produktů a služeb regionální kanceláře agentury CzechInvest, následovala prezentace konceptu strategie chytré specializace (RIS3) a Komplexní studie progresivních odvětví výzkumu, vývoje a inovací v KHK, kterou představil zástupce  regionální rozvojové agentury (CIRI). Odpoledne se zahraniční zástupci setkali s úspěšnými klastry fungujícími na území Královéhradeckého kraje (HIT klastr, klastr Omnipack, CzechStoneCluster). Aktivita rozvíjí úspěšnou spolupráci regionálních partnerů v Královéhradeckém kraji v rámci Platformy investic, rozvoje a inovací Královéhradeckého kraje.

Delegace - Černá Hora

Delegace ern Hora 2
Delegace ern Hora 1
Aktuálně
Archiv aktualit