Centrum investic, rozvoje a inovací má v čele ženu!

Už je tomu měsíc, co se funkce ředitelky CIRI ujala paní magistra Vendula Hájková.  Třicet dnů je dost  na to, aby se stihla seznámit s chodem organizace a tak jsme ji požádali o krátký rozhovor.

  • Jak se Vám nastupuje do vedení, když se se všemi kolegy setkáte dřív on-line, než osobně?   

Do organizace CIRI jsem přišla z prostředí telekomunikací, online schůzky jsou pro mne logicky přirozenou součástí práce. Samozřejmě preferuji osobnímu seznámení, ale zároveň si uvědomuji i výhody online prostředí např. vidět tváře svých kolegů bez roušek nebo jejich úsměvy.

 Ředitelka CIRI Mgr. et Mgr. Vendula Hájková

  • S jakou zkušeností přicházíte do CIRI? 

Více než 15 let jsem úspěšně působila v největší telekomunikační společnosti v ČR, převážnou většinu v manažerských funkcích. Mojí doménou byl obchod a s ním související agenda. Řídila jsem 100 členné týmy, a to nejen v Královéhradeckém kraji. Zároveň jsem se významně angažovala v mezinárodních charitativních projektech v Latinské Americe a byla aktivním členem komise příslušné nadace.

 

  • Vnímáte už nyní rozdíl ve filozofii fungování mezi CIRI a korporátem?

Ano, rozdíl vnímám od prvního dne.

 

  • Dají se Vaše zkušenosti přenést do CIRI beze zbytku nebo je bude potřeba  přizpůsobit?

Pracujeme v dynamickém prostředí, a to zejména v posledním roce. Tuto skutečnost je potřeba respektovat. V oblasti lidských zdrojů a motivace zaměstnanců mohu aplikovat své zkušenosti naplno, další oblasti mohou vyžadovat odlišný přístup.

 

  • Až poznáte chod celé organizace do detailů, jakým směrem chcete dále vést její rozvoj?

V krátké době plánuji rozšíření nově vzniklého oddělení inovací, které se významně podílí na tvorbě  dalších projektových záměrů. Podpora spolupráce jednotlivých oddělení CIRI, zvýšení efektivity práce a zjednodušení prostřednictvím digitalizace nám napomůže k podpoře většího objemu projektů.

 

  • Bude to v něčem těžké?

Zcela jistě bude. Nárůst objemu podpořených projektů přináší nové výzvy v podobě personálního obsazení, navýšení rozpočtu i administrativní zátěže.

 

  • Jak se Vám daří skloubit pracovní nasazení a osobní život?

Upřímně, není to vždy jednoduché. Skloubení osobního a profesního života vyžaduje vnitřní disciplínu a kvalitní rodinné zázemí. Mám štěstí, že se mi obojího dostává..

 

  • Čím nejraději relaxujete?

V tomto ohledu se zřejmě nebudu příliš lišit od ostatních. Aktivně sportuji, věnuji se hudbě a společně s rodinou cestujeme po celém světě.

 

Děkujeme za Váš čas a doufáme, že se Vám u nás bude líbit a všechny výzvy, před které budeme společně postaveni, taky společně zvládneme ke spokojenosti všech a rozvoji celého Královéhradeckého kraje.

Aktuálně
Archiv aktualit