60 milionů Kč na byty v průmyslové zóně Solnice-Kvasiny

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo dvě výzvy pro obce, které leží v dosahu průmyslové zóny Solnice-Kvasiny. MMR má pro žadatele připraveno celkem 60 milionů korun. V rámci jedné výzvy mohou obce požádat o dotaci na výstavbu obecních bytů, v druhé o dotaci na zainvestování pozemků pro bytovou výstavbu. Předkládání žádostí začalo 3. dubna a skončí 31. května 2018. Podpora bude poskytována obcím do 40 tisíc obyvatel v oblastech se Strategickou průmyslovou zónou Solnice-Kvasiny, které jsou vymezeny dojezdovou vzdáleností maximálně 30  km do nejbližšího provozu umístěného ve strategické průmyslové zóně.

Konkrétně se jedná o tyto dvě výzvy v programu Podpora bydlení v oblastech se strategickou průmyslovou zónou 2018:

  • Výstavba bytů v oblastech se strategickou průmyslovou zónou – alokace 40 milionů Kč
  • Výstavba technické infrastruktury v oblastech se strategickou průmyslovou zónou – alokace 20 mil. Kč

Cílem programu je zvýšení počtu nájemních bytů a pozemků pro výstavbu bytů určených pro trvalé bydlení, který přispěje ke zlepšení životních podmínek v obcích, jež se potýkají s nadměrným přílivem pracovních sil. Díky rozšíření možností bydlení dojde i k nárůstu trvale bydlících obyvatel. Místním samosprávám se tak rozšíří i možnosti zvyšování bezpečnosti, zlepšování životního prostředí a dalšího rozšiřování potřebných služeb pro své občany.

Více informací o programu Podpora bydlení v oblastech se strategickou průmyslovou zónou 2018 naleznete zde.

Aktuálně
Archiv aktualit