Byla zahájena stavba nového oddělení domova důchodců v Tmavém Dole

Královéhradecký kraj v Tmavém Dole zahájil investiční akci za více jak 160 milionů korun. Výstavba nového oddělení tamního domova seniorů, jehož zřizovatelem je kraj, výrazně zlepší kvalitu poskytovaných služeb a zvýší kapacitu domova o 56 lůžek. Stavební práce by měly skončit v červenci 2021. Na realizaci tohoto složitého a nákladného projekt se podílí, ve spolupráci s krajem, Centrum investic, rozvoje a inovací. „Na realizaci tohoto projektu se nám podařilo získat bezmála 50 milionů korun dotačních prostředků a já jsem velmi rád, že se to díky velkému úsilí našich projektových manažerů podařilo.“, říká ředitel CIRI Lukáš Korych.

Domov důchodců v Tmavém Dole je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje a patří mezi největší zařízení tohoto druhu na Trutnovsku. Poskytuje sociální služby pro osoby starší 65 let, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu potřebují pravidelnou pomoc. Jeho současná kapacita je 100 lůžek.

V současné době je potřeba nejen zvyšovat kapacity sociálních zařízení, ale také dbát na komfortní potřeby klientů. Výstavbou zcela nového oddělení dojde k zásadnímu zlepšení kvality poskytovaných služeb. Půjde o špičku v oblasti pobytových sociálních služeb.

Královéhradecký kraj disponuje přibližně 2 500 lůžky v zařízení určených pro seniory. Pro zachování dostupnosti této služby je třeba do roku 2026 vybudovat dalších téměř tisíc nových lůžek.

Aktuálně
Archiv aktualit