Budova rychnovské průmyslovky má nový kabát

V rámci projektu, který administrovalo Centrum investic, rozvoje a inovací došlo k zateplení obvodového pláště, zateplení suterénních stěn a střechy a výměně oken. Součástí projektu byla také instalace centrální rekuperační jednotky v kotelně hlavní budovy.

Celkové náklady se blíží částce 15 milionů korun, přičemž z Operačního programu Životní prostředí byl tento projekt podpořen částkou 5,8 milionu korun. Stavební úpravy a využití obnovitelných zdrojů při vytápění výrazně sníží energetickou náročnost budovy.

Postupně se díky takovým to projektům daří zlepšovat ekonomickou stránku provozu školních budov, především zkvalitňovat vnější i vnitřní prostředí pro poskytování středního vzdělání po celém kraji. „Zateplení rychnovské průmyslovky je jedním z 11 již realizovaných projektů, za bezmála 220 mil. Kč, na zlepšení energeticko-úsporných opatření. A je jedním z dalších projektů, který úspěšně zadministrovali projektoví manažeři CIRI.“, doplňuje ředitel Centra investic, rozvoje a inovací Lukáš Korych.

Aktuálně
Archiv aktualit