Budova dílen a garáží Královéhradecké údržby silnic v Rychnově nad Kněžnou je v novém plášti

Královéhradecký kraj dokončil v rámci projektu Snížení energetické náročnosti budovy dílen a garáží ÚS Královéhradeckého kraje a.s. modernizaci další budovy ve svém majetku.

Rekonstrukce cílila vedle vytvoření odpovídajících prostor pro ÚS Královéhradeckého kraje také na úspory budoucích provozních nákladů. V rámci realizace byl nejdříve částečně demolován objekt původních garáží na jejichž místě vyrostly garáže nové a dále byla realizována energeticky úsporná opatření i na původní budově. Došlo k zateplení části stávajícího objektu, výměně oken, zateplení střechy, modernizaci osvětlení a také byl instalován nový kotel pro ohřev teplé vody a vytápění.

Projekt byl úspěšně dokončen po roce a půl, byly provedeny stavební práce v celkové hodnotě 26,4 mil. Kč vč. DPH. Administraci projektu realizovaného za finanční podpory Evropské unie – Fondu soudržnosti zajistilo Oddělení projektového řízení CIRI v čele s vedoucí Ing. Lenkou Bacovskou. „Maximální výše dotace, kterou můžeme na projekt pro kraj získat je 4,08 milionů korun, které jsou postupně vypláceny kraji poskytovatelem dotace. I přesto, že dotace nepokrývá dominantní část nákladů projektu se do jeho realizace Královéhradecký kraj pustil, což jen potvrzuje jeho zodpovědný přístup v oblasti hospodaření s energiemi,“ uvádí Lenka Bacovská.

Budova dílen a garáží Královéhradecké údržby silnic
Budova dílen a garáží Královéhradecké údržby silnic
Budova dílen a garáží Královéhradecké údržby silnic
Budova dílen a garáží Královéhradecké údržby silnic
Aktuálně
Archiv aktualit