BIOINFORMATIKA aneb jak se vypořádat s datovou explozí v biologii a biomedicíně

Dne 25. 6. 2019 proběhlo na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové setkání členů Krajských inovačních platforem RIS3 strategie Královéhradeckého kraje na mezioborové téma bioinformatiky.

Setkání zahájil Jiří Štěpán, hejtman Královéhradeckého kraje, který vyzdvihl ideální podmínky, které Královéhradecký kraj má pro rozvoj mezioborových vazeb v oblasti biomedicíny a informačních technologií.

První příspěvek, Radky Symonové z Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové, seznámil posluchače s plány fakulty na založení Bioinformatického centra Hradec Králové. O projektu IT4Neuro(degeneration) hovořil Rafael Doležal, ze sousední fakulty, tedy Fakulty informatiky a managementu. Projekt je zaměřen na špičkový výzkum v oblasti medicínských aplikací, navrhování a testování nových látek v rámci preklinického vývoje nových léčiv za pomoci nově pořizovaného superpočítače. Proděkanka Fakulty informatiky a managementu, Petra Poulová, představila připravovaný studijní program Univerzity Hradec Králové, Data science zaměřený na oblast získávání znalostí a poznatků z dat.

 Jana Čmejlová z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského Holovousy představila metody analýzy DNA, které jsou v ústavu využívány. Rudolf Vohnout z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pohovořil o možnostech spolupráce v oblasti bioinformatiky, včetně členství v České národní infrastruktuře pro biologická data, tzv. ELIXIR-CZ.

 O záměru propojování prvků průmyslu 4.0 se vzděláváním a podpůrnými aktivitami v podobě Digital innovation hubu hovořil ředitel Technologického centra Hradec Králové, Ondřej Zezulák. O tom, že v kraji vzniká sdílená marketingová značka Královéhradeckého kraje orientovaná na výzkum, vývoj a inovace promluvila Daniela Antropiusová z Centra investic, rozvoje a inovací.  Sdílená značka vystupuje pod hlavičkou „+inovace“.

 Akci uzavřela odpolední sekce věnovaná aktivitám Technologické agentury ČR v regionech, na které vystoupil ředitel agentury Martin Bunček a regionální koordinátor pro Pardubický a Královéhradecký kraj Ondřej Tušl.

 

Fotografie a prezentace z akce

Setkání se uskutečnilo v rámci projektu Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje (CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000741).

Aktuálně
Archiv aktualit