Příprava Akčního plánu Strategie inteligentní specializace Královéhradeckého kraje

V rámci tvorby Akčního plánu Strategie inteligentní specializace Královéhradeckého kraje 2015-2016 Centrum investic, rozvoje a inovací, regionální rozvojová agentura Královéhradeckého kraje realizuje v termínu 27. 10. – 17. 11. 2015 sběr projektových záměrů naplňujících cíle Strategie inteligentní specializace Královéhradeckého kraje

Prosíme Vás o zaslání Vašich projektů (projektových záměrů), které připravujete/realizujete v roce 2015 nebo plánujete připravovat/realizovat v roce 2016, a které jsou zaměřené na zvýšení inovační výkonnosti firem, excelentní veřejný výzkum pro aplikace a rozvoj lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace. Základní informace o plánovaných projektech (projektových záměrech) ve výše uvedených oblastech vyplňte prosím do připravené projektové fiše. Vyplněné projektové fiše zašlete prosím nejpozději do 17. 11. 2015 na emailovou adresu subrt@cirihk.cz.

Na základě provedeného sběru projektů Rada pro výzkum vývoj a inovace Královéhradeckého kraje (koordinační, poradní a iniciativní orgán krajské samosprávy v oblasti výzkumu, vývoje a inovací) rozhodne o zařazení jednotlivých projektů do Akčního plánu a dále z těchto projektů vybere tzv. strategické intervence veřejných subjektů, které budou moci využít služeb v rámci připravovaného projektu RIS3 Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje.

Aktuálně
Archiv aktualit