Aplikační sféra

Pokud se podíváme na obory ekonomické činnosti CZ-NACE, které se nejvíce podílejí na regionálních výdajích firem na výzkum a vývoj, tak převažují činnosti v oborech IT/elektro/elektrotech, strojírenství, textilní a oděvní průmysl, gumárenský/plastový průmysl a přírodovědných oborech. Odvětví IT/elektro/elektrotech a strojírenství vykazovala po celé období 2012–2016 pozitivní růstový trend.

Výzkumné a vývojové aktivity firem se realizují například v oblasti informačních technologií/inženýrských činností (např. vývoj software, zpracování bigdata, vývoj a konstrukce komponent pro automotive/ strojírenství a vývoj/návrh/dodávky technologických celků pro průmyslové obory chemie, energetiky, koksárenství, potravinářství), v oblasti (opto)elektronických, elektrotechnických součástek a zařízení, vývoje strojů pro speciální účely (tiskařské stroje, stroje pro těžbu a stavebnictví, zemědělské stroje, celky pro farmaceutický, potravinářský průmysl a energetiku), vývoje ultralehkých letadel a výzkumu a vývoje kompositních materiálů, vývoje dílů pro motorová vozidla, výzkumu a vývoje textilních materiálů, výzkumu a vývoje zdravotnických prostředků, vývoje pryžových a plastových materiálů, výzkumu v oblasti ovocnářství.

Identifikovaným problémem je nižší počet inovujících podniků.  Podíl inovujících podniků na celkovém počtu podniků v kraji se v Královéhradeckém kraji dle šetření CIS2012 a CIS2014 zvýšil na 43 %, což představuje 8. pozici v mezikrajském srovnání. Podíl podniků s technickou inovací vzrostl na 38,3 % (4. mezikrajská pozice). Podíl spolupracujících podniků s partnerem s EU nebo EFTA se také zvýšil a byl nejvyšší ze všech krajů ČR (23,3%). Internacionalizaci soukromého sektoru ilustruje podíl podniků, které obdržely veřejnou podporu z Rámcového programu pro VaV. Tento podíl vzrostl na 2,3 % (8. mezikrajská pozice).

Ze závěrů analýzy agentury CzechInvest týkající se projektů investičních pobídek realizovaných v Královéhradeckém kraji v období 1993–2017 vyplývá, že co do objemu pobídek jich nejvíce mířilo do RIS3 domény výroba dopravních prostředků (66,2%), strojírenství (9,3%) a pokročilé zemědělství (8,2%). Největší podíl projektů pobídek na nově vytvořených pracovních místech byl také v doménách výroba dopravních prostředků (71,6%) a strojírenství (9,3%).

 

Aktuálně
Archiv aktualit