Analýza sociální situace ve vztahu k automobilové výrobě v průmyslové zóně Solnice-Kvasiny

Průmyslová zóna Solnice – Kvasiny zasahuje svou velikostí do katastrů měst Rychnov nad Kněžnou, Solnice a obce Kvasiny. Jaké sociální dopady má takto rozsáhlá průmyslová zóna na okolní obce a města? Na celou analýzu sociální situace ve vztahu k automobilové výrobě v průmyslové zóně Solnice – Kvasiny se zaměřila Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové v rámci projektu TAČR.

Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny je stěžejní projekt Oddělení průmyslových zón CIRI. Na samotné rozšíření průmyslové zóny navazují i další související investice, jako je zlepšení veřejné infrastruktury a modernizace rychnovské nemocnice. Jak na průmyslovou zónu a s tím spojenou mobilitu a migraci nahlíží obyvatelé žijící v okolních obcích a městech? Jaké jsou silné a slabé stránky rostoucí průmyslové zóny? Co s sebou tato investice do regionu přináší a co naopak bere?

Na tyto otázky se pokusila odpovědět Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové v rámci své provedené analýzy sociální situace. Výsledky této studie prezentovala na workshopu v kulturním domě Solnice zřizovatelům investice, zástupcům a starostům okolních obcí a měst, ale také zástupcům společnosti Škoda AUTO, která sídlí ve zmíněné průmyslové zóně.  Kromě Univerzity vystoupila se svojí prezentací také vedoucí průmyslových zón CIRI Ing. Jana Jiráňová, která účastníkům celé akce představila projekt rozšíření průmyslové zóny i stav jednotlivých akcí v okolí.

Prezentovala i společnost Škoda AUTO, která je v Královéhradeckém kraji největším zaměstnavatelem. Díky rozsáhlé průmyslové zóně došlo v regionu k navýšení počtu pracovníků, velkému množství ubytovaných a dojíždějících lidí.  Průmyslová zóna se nachází v řídce osídleném území a 1/3 zaměstnanců průmyslové zóny tvoří cizinci.

Se samotným rozšířením průmyslové zóny, ale přichází na řadu i spoustu kladných a pozitivních změn pro okolní obyvatele. Tím je například zmiňované zlepšení dopravní infrastruktury, rozvoj pracovních příležitostí a zkvalitnění zdravotnické péče.  Plánovaná modernizace rychnovské nemocnice je jedna z navazujících investic strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny.

Nemocnice v Rychnově nad Kněžnou zajišťuje zdravotní péči pro druhý největší okres v Královéhradeckém kraji a je spádovou nemocnicí pro průmyslovou zónu Solnice – Kvasiny a oblast Orlických hor. Díky její modernizaci a přístavbě vznikne z nemocnice jeden plně funkční a komplexní pavilon s urgentním příjmem. Kromě této modernizace se v oblasti zdravotnictví také pracuje na zvýšení množství nyní nedostačující základní zdravotní péče, jako je například stomatologie. K vyřešení tohoto problému přiložila ruku k dílu i společnost Škoda AUTO, která plně spolupracuje s okolními městy a obcí a hledá nové možnosti, jak základní zdravotní péči pro okolní obyvatele zajistit.

Výborná spolupráce s firmou Škoda AUTO Kvasiny neprobíhá pouze v oblasti zdravotnictví. Již několik let spolupracuje Škoda AUTO s nedalekou VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou. Tato škola byla nedávno plně zmodernizovaná v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu, na kterém pracovalo naše Oddělení průmyslových zón CIRI.  Díky této investici se dnes škola v Rychnově nad Kněžnou řadí svým vybavením mezi nejmodernější v České republice.

Závěrem celé akce proběhla panelová diskuze se starosty obce Dobruška a města Solnice, zástupcem Policie České republiky, ředitelem rychnovské nemocnice a s ředitelkou výše zmíněné školy v Rychnově nad Kněžnou.

 

Workshop
Workshop
Workshop
Workshop
Aktuálně
Archiv aktualit