Aktuální informace o obchvatu Solnice

Tato stavba utvoří celistvý severojižní silniční obchvat města Solnice, čímž významně odlehčí centru města od tranzitní a osobní dopravy. Zároveň výrazně zlepší životní podmínky pro obyvatele města, jelikož dojde ke snížení emisí výfukových plynů a také hladiny hluku.
    • akce je realizována ve spolupráci Královéhradeckého kraje s ŘSD na základě usnesení vlády ČR č. 97 z 9.2.2015, Usnesení vlády č. 469 z 21. června 2017 a Usnesení vlády č. 969 z 5. října 2020 v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury
    • přípravu této akce zajišťuje Královéhradecký kraj – IZ, DUR, DSP, EIA a výkupy pozemků. Po získání stavebního povolení s nabytím právní moci bude akce předána k realizaci ŘSD Hradec Králové.
    • Administraci a přípravu celé akce zajišťuje CIRI – Oddělení průmyslových zón.
 
Kompletní shrnutí a vizualizaci celého projektu najdete zde.

Obchvat Solnice

Obchvat Solnice 3
Obchvat Solnice 2
Obchvat Solnice 1
Aktuálně
Archiv aktualit