Aktualizovaný harmonogram výzev IROP na rok 2017 a 2018

Řídicí orgán IROP vydal aktualizovaný Harmonogram výzev pro IROP na rok 2017 s platností od 8. června 2017. Mezi nejvýznamnější změny v Harmonogramu výzev IROP na rok 2017 patří vedle formálních úprav číslování výzev a dalších údajů podle reálného vývoje především posunutí vyhlášení nových výzev na sociální bydlení (II.) na listopad 2017, a to především s ohledem na vyjednávání ohledně možného vyjmutí sociálních bytů z režimu veřejné podpory.
 
Harmonogram výzev pro IROP na rok 2017 je zveřejněn zde.
 
Řídicí orgán IROP rovněž vydal Harmonogram výzev pro IROP na rok 2018, kde jsou pak naplánovány již pouze dvě výzvy IROP, a to na podporu vybraných sociálních služeb. Identifikace těchto podpořitelných služeb bude v průběhu roku 2017 projednána s Ministerstvem práce a sociálních věcí a dalšími členy pracovního týmu SC 2.1 IROP.
 
Harmonogram výzev pro IROP na rok 2018 je zveřejněn zde.
Aktuálně
Archiv aktualit