Aktualizace harmonogramu výzev IROP na rok 2018

Řídicí orgán Integrovaného operačního programu (IROP) vydal aktualizovaný harmonogram výzev IROP na rok 2018. Hlavním důvodem této aktualizace, byly změny v termínu vyhlášení výzev na rozvoj sociálních služeb, které byly způsobeny vyjednáváním s partnery ohledně podmínek výzev a vyhlášení výzev, které původně nebyly plánované. Jedná se o výzvy v oblasti Vzdělávání a Infrastruktuře pro předškolní vzdělávání.

Více informací naleznete zde.