Aktualizace Akčního plánu ke Strategii inteligentní specializace Královéhradeckého kraje

Vyzýváme subjekty působící v Královéhradeckém kraji v oblasti výzkumu, vývoje a inovací k zaslání plánovaných projektových záměrů, které přispívají k naplnění cílů Strategie inteligentní specializace Královéhradeckého kraje. Podrobnější informace naleznete na stránkách věnovaných aktualizaci akčního plánu.

 

Aktuálně
Archiv aktualit