Akční plán krajské RIS3 strategie

Zaregistrujte svůj projektový záměr do Akčního plánu krajské RIS3 strategie. 

Registrací projektového záměru do Akčního plánu získáte:

• konzultaci s odbornými poradci,

• posouzení souladu projektu s Regionální inovační strategií Královéhradeckého kraje (RIS3),

• případné zařazení projektu do Akčního plánu Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje (RIS3),

• pomoc s rozpracováním základních parametrů projektu do podoby projektového záměru a identifikací potenciálních strategických intervencí,

• v případě strategických intervencí veřejných subjektů, a při splnění podmínek dotačního programu „Asistenční vouchery“, možnost získat finanční podporu na přípravu projektových záměrů.

 

Pro registraci a více informací kontaktujte

Mgr. Šárka Bartošová, tel: 702 015 540, email: bartosova@cirihk.cz  

Mgr. Jakub Semerád, tel: 720 404 206, email: semerad@cirhk.cz

 

Strategická intervence je vymezena jako projekt, který prokazatelně a významnou měrou přispívá k dosažení strategického cíle RIS3 strategie Královéhradeckého kraje a současně posiluje spolupráci mezi subjekty inovačního prostředí v kraji nebo mimo kraj a současně má prokazatelné přínosy/dopady pro soukromý sektor v kraji nebo mimo kraj v ČR nebo slouží k posílení inteligentní specializace vybraných domén kraje.

 Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000741

op vvv

Aktuálně
Archiv aktualit