9. zasedání Regionální stálé konference KHK

9. zasedání Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje se uskutečnilo 24. dubna 2017. Místo konání: Regiocentrum Nový pivovar, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, zasedací místnost P1.906 Albrechta z Valdštejna.
 
Hlavními body jednání byly:
  • Plnění usnesení a výsledky hlasování per rollam
  • Aktuální informace MMR z národní úrovně
  • Aktivity sekretariátu RSK a výstupy PS
  • Zpráva o naplňování RAP KHK 2016
  • Schvalování Výroční zprávy RSK KHK za rok 2016
  • Integrované nástroje ITI a CLLD v KHK
  • Plánované aktivity RSK na rok 2017
  • Další, diskuse
 
Podkladové materiály a výstupy z jednání naleznete zde.
Aktuálně
Archiv aktualit