8. zasedání Regionální stálé konference se uskutečnilo dne 16. ledna 2017

8. zasedání Regionální stálé konference se uskutečnilo dne 16. ledna 2017 v budově Regiocentra Nový pivovar v Hradci Králové.

Hlavními tématy byly:

  • Aktuální informace MMR a sekretariátu NSK
  • Aktuální informace sekretariátu RSK KHK
  • Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v KHK
  • Místní akční plány rozvoje vzdělávání v KHK
  • Strategie ITI Hradecko-pardubická aglomerace
  • Strategie CLLD pro místní akční skupiny v KHK
 
Podklady ze zasedání naleznete zde.