8. setkání územních partnerů a ministerstev v rámci NSK

Dne 14. prosince 2017 se uskutečnilo 8. zasedání Národní stálé konference (NSK). Územní partneři a ministerstva diskutovali témata v rámci regionálního rozvoje a kohezní politiky 2021+.
 
Diskutovalo se například nad implementací urbánních integrovaných nástrojů ITI a IPRÚ, aktualitami z urbánní politiky, připravovanou Strategií regionálního rozvoje ČR 2021+, východisky pro přípravu politiky soudržnosti EU po roce 2020 v oblasti městské dimenze a implementací CLLD na národní úrovni včetně podpory venkova.
 
Klíčovým tématem byla zejména připravovaná Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, která je tvořena v úzké spolupráci s územními i rezortními partnery a jejíž tvorba významně souvisí s aktuálně probíranou podobou politiky soudržnosti po roce 2020. SRR 21+ bude hlavním vstupem pro definování priorit území (územní dimenzi) v rámci Národní koncepce realizace politiky soudržnosti po roce 2020.
 
Na regionální komoře byl jedním z ústředních témat komunikace regionálních stálých konferencí a zástupců rezortů o zaměření současných i budoucích dotačních podpor státu pro regiony a paleta možností jejich další spolupráce.

Podklady z jednání NSK naleznete na webu územní dimenze.


Aktuálně
Archiv aktualit