6. zasedání Regionální stálé konference

Dne 27. června 2016 se v budově Regiocentra Nový pivovar uskutečnilo 6. zasedání Regionální stálé konference (dále jen „RSK“). 

Ing. Radana Leistner Kratochvílová z Odboru regionální politiky prezentovala aktuální informace ze strany MMR.

Ředitelka CIRI, RNDr. Zita Kučerová, Ph.D, informovala o aktivitách, které se uskutečnily v uplynulém období od posledního jednání RSK KHK a představila aktualizaci přílohy č. 1 RAP KHK.

Mgr. Ivana Kudrnáčová, zástupce KAP týmu – odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací, prezentovala Krajský akční plán rozvoje vzdělávání KHK a Rámec pro investice do infrastruktury. Představila rovněž proces zpracování tohoto Rámce a jeho výstupy. Rámec projednala PS Vzdělávání a doporučila RSK KHK jeho schválení.

Mgr. Petr Kulíšek, zástupce nositelů MAP v KHK, seznámil přítomné s aktuálním stavem místních akčních plánů vzdělávání pro 15 území v kraji. 

Ing. Tomáš Kořínek, územní koordinátor za hradeckou část ITI, prezentoval aktuální stav přípravy Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace a další aktuální informace. Dále nastínil proces schvalování projektů ITI včetně náležitostí projektových záměrů k možnému předložení do pracovních skupin. Představen byl rovněž i předběžný harmonogram výzev ITI Hradecko-pardubické aglomerace.

Mgr. Petr Kulíšek, zástupce krajské sítě MAS, představil aktuální stav Strategií CLLD.

 

Materiály a výstupy ze zasedání RSK Královéhradeckého kraje naleznete zde.

6.zasedání RSK KHK

6_RSK_08
6_RSK_07
6_RSK_06
6_RSK_05
6_RSK_04
6_RSK_02
6_RSK_01
Aktuálně
Archiv aktualit