5. zasedání Regionální stálé konference

Dne 29. března 2016 v budově Regiocentra Nový pivovar uskutečnilo 5. zasedání Regionální stálé konference (dále jen „RSK“). Materiály a výstupy ze zasedání naleznete na stránkách RSK Královéhradeckého kraje na tomto odkazu.
       
     Obsahem jednání byly:
  • Aktuální informace pro RSK z národní úrovně MMR
  • Informace a výstupy z jednání pracovních skupin RSK
  • Absorpční kapacita KHK a aktuální výzvy IROP
  • Prezentace schválených integrovaných nástrojů ITI a CLLD
  • Akční plány vzdělávání na území KHK (KAP + MAP)
  • a další
 
RSK 29.3.2016 (3)
RSK 29.3.2016 (1)
RSK 29.3.2016 (2)
Aktuálně
Archiv aktualit