5. Veletrh sociálního podnikání

Centrum investic, rozvoje a inovací společně s Královéhradeckým krajem pořádá 3. listopadu 2022 již pátý ročník Veletrhu sociálního podnikání v Hradci Králové.

V dopolední části proběhne řada zajímavých prezentací. Těšit se můžete například na aktuální informace o připravovaném zákonu o sociálním podnikání, možnostech financování sociálního podnikání (OPZ+), odpovědné veřejné zadávání, na informace o krajském dotačním titulu pro sociální podniky, regionálním sociálním inkubátoru, ale i na další zajímavé příspěvky.

V odpolední části se bude konat Kulatý stůl na téma spolupráce sociálních podniků a speciálních škol. Zde bychom rádi prodiskutovali možnosti a posbírali náměty pro nově připravovaný projekt, který by navázal na projekt „Do praxe bez bariér“.

Veletrh se uskuteční ve čtvrtek 3. listopadu 2022 od 10 do 15:30 hodin na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, v sále Zastupitelstva.

V rámci doprovodného programu bude opět na stáncích v předsálí probíhat prezentace sociálních podniků nejen z Královéhradeckého kraje.

Více informací na stránkách Zaměstnaného regionu

4. ročník Veletrhu sociálního podnikání 4. ročník Veletrhu sociálního podnikání 4. ročník Veletrhu sociálního podnikání

Aktuálně
Archiv aktualit