4. ročník regionálních setkání se zástupci obcí

Rozvoj obcí a regionů Královéhradeckého kraje byl hlavním tématem pěti workshopů, které se uskutečnily na začátku května 2017 ve všech okresech kraje. Setkání, které v rámci Regionální stálé konference opět pořádala regionální rozvojová agentura Centrum investic, rozvoje a inovací ve spolupráci s Královéhradeckým krajem, Krajskou sítí místních akčních skupin a Sdružením místních samospráv ČR, proběhla v obcích Semechnice (Rychnovsko), Libuň (Jičínsko), Dolní Kalná (Trutnovsko), Hořiněves (Hradecko) a Velké Petrovice (Náchodsko).

Zástupci obcí a další aktéři místního rozvoje byli seznámeni s aktuálními informacemi v oblastech regionálního rozvoje, strategického plánování a dotačních příležitostí. Téměř stovka účastníků, z níž významnou část tvořili zástupci obcí, byla seznámena s regionálními disparitami v územním rozvoji Královéhradeckého kraje a s rozvojovými prioritami ve vazbě na program rozvoje kraje. Prezentovány byly také dotace EU, ČR či kraje pro obce, města a venkov včetně diskuse nad zaměřením Programu obnovy venkova KHK, ale i aktivita a úspěšnost žadatelů, bariéry čerpání, projektový management a možnosti získávání informací. Součástí každého workshopu bylo představení hostitelské obce.
 
9. 5. 2017 Hořiněves 4
9. 5. 2017 Hořiněves 3
9. 5. 2017 Hořiněves 2
9. 5. 2017 Hořiněves 1
4. 5. 2017 Dolní Kalná 5
4. 5. 2017 Dolní Kalná 4
4. 5. 2017 Dolní Kalná 3
4. 5. 2017 Dolní Kalná 2
4. 5. 2017 Dolní Kalná 1
3. 5. 2017 Libuň
2. 5. 2017 Semechnice 4
2. 5. 2017 Semechnice 3
2. 5. 2017 Semechnice 2
2. 5. 2017 Semechnice 1
10. 5. 2017 Velké Petrovice 2
10. 5. 2017 Velké Petrovice 1
Aktuálně
Archiv aktualit