32 miliard Kč pro Královéhradecký kraj v uplynulém programovém období

CIRI provedlo komplexní analýzu čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů v uplynulém období a na základě výsledků zpracovalo přehlednou publikaci "Čerpání evropských dotací ze strukturálních fondů na projekty Královéhradeckého kraje v programovém období 2007 — 2013“. V publikaci jsou zapracovány jak projekty Královéhradeckého kraje jako příjemce, tak i projekty ostatních subjektů. Publikace, jíž celá analýza předcházela, byla představena v červnu 2016 a nyní je volně ke stažení.
 
Náš region získal z evropských strukturálních fondů 32 miliard korun. Na své vlastní projekty získal Královéhradecký kraj 3,8 miliardy.
 
Největším donátorem krajských projektů byl Regionální operační program (ROP) Severovýchod, který rozděloval evropské prostředky pro území Královéhradeckého, Libereckého a Pardubického kraje. Z jím poskytnutých 16,9 miliardy šlo do Královéhradeckého kraje více než 6,5 miliardy, z toho na vlastní krajské projekty 2,5 miliardy. Ostatní prostředky čerpaly obce, města i státní instituce a soukromé subjekty.
 
Dalšími významnými zprostředkovateli evropských dotací pro území Královéhradeckého kraje byly operační programy Životní prostředí, Podnikání a inovace, Doprava, Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Lidské zdroje a zaměstnanost, přeshraniční spolupráce Česko — Polsko, Výzkum a vývoj pro inovace a Integrovaný operační program.
 
Pro samotný Královéhradecký kraj byl druhým nejvýznamnějším Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Jeho prostřednictvím čerpal 600 milionů korun na projekty sociální integrace a rozvoje sociálních služeb na svém území.
 
Významným zdrojem z hlediska zlepšení dopravní dostupnosti v okrajových částech kraje, například na Broumovsku a v Orlických horách, byl Operační program přeshraniční spolupráce Česko — Polsko. Ten se stal vítaným zdrojem pomoci i pro četné projekty a mikroprojekty obcí v příhraničí.
 
Samotný Královéhradecký kraj zrealizoval celkem 157 projektů. Za všechny subjekty na území kraje jich bylo 4333.
Aktuálně
Archiv aktualit